واشر آببندی گسکت فلت کلینگریت , آزبست کلاس 600 GASKET FLAT 600#

مدل گسکت

واشر گسکت -

نوع گسکت

سیم دار- بدون سیم-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدل گسکت

واشر گسکت -

نوع گسکت

سیم دار- بدون سیم-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

واشر گسکت -

سیم دار- بدون سیم-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

-