واشر آببندی گسکت گرافیتی سیم دار کلاس 600 GASKET FLAT 600#

مدل گسکت

گسکت گرافیتی سیم دار 3 میل-

نوع گسکت

سیم دار-

جنس

گرافیت-

گروه رنگی

خاکستری-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

مدل گسکت

گسکت گرافیتی سیم دار 3 میل-

نوع گسکت

سیم دار-

جنس

گرافیت-

گروه رنگی

خاکستری-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

عکس اورجینال

-

گسکت گرافیتی سیم دار 3 میل-

سیم دار-

گرافیت-

خاکستری-

-

-