گسکت اسپیرال وند كیمیا فراور كلاس 300 GASKET SPIRALWOND 300#

مدل گسکت

گسکیت-

نوع گسکت

اسپیرال وند-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدل گسکت

گسکیت-

نوع گسکت

اسپیرال وند-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

گسکیت-

اسپیرال وند-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

-