گسکت اسپیرال وند استنلس استیل كیمیا فراور كلاس 150 GASKET SPIRALWOND 150#

مدل گسکت

دو رینگ تمام استیل-

برند گسکت

کیمیا فراور-

نوع گسکت

اسپیرال وند-

جنس

استنلس استیل-

کاربرد

نفت وگاز-

مدل گسکت

دو رینگ تمام استیل-

برند گسکت

کیمیا فراور-

نوع گسکت

اسپیرال وند-

جنس

استنلس استیل-

کاربرد

نفت وگاز-

عکس اورجینال

-

دو رینگ تمام استیل-

کیمیا فراور-

اسپیرال وند-

استنلس استیل-

نفت وگاز-

-