واشر آببندی گسکت گرافیتی سیم دار کلاس 300 GASKET FLAT 300#

مدل

گسکت گرافیتی سیم دار 3 میل-

نوع

سیم دار-

جنس

گرافیت-

کاربرد

نفت وگاز-

گروه رنگی

خاکستری(گروه رنگی)-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

-

مدل

گسکت گرافیتی سیم دار 3 میل-

نوع

سیم دار-

جنس

گرافیت-

کاربرد

نفت وگاز-

گروه رنگی

خاکستری(گروه رنگی)-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

-

عکس اورجینال

pict077632100001940221200001 pic330335210001 13-

گسکت گرافیتی سیم دار 3 میل-

سیم دار-

گرافیت-

نفت وگاز-

خاکستری(گروه رنگی)-

-

pict077632100001940221200001 pic330335210001 13-