واشر آببندی گسکت فلت کلینگریت گرینگریت , آزبست کلاس 300 GASKET FLAT 150#

مدل گسکت

واشر کلینگریت-

نوع گسکت

سیم دار- بدون سیم-

کاربرد

نفت وگاز-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدل گسکت

واشر کلینگریت-

نوع گسکت

سیم دار- بدون سیم-

کاربرد

نفت وگاز-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

عکس اورجینال

-

واشر کلینگریت-

سیم دار- بدون سیم-

نفت وگاز-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

-