سه راه جوشی 90 پلی اتیلن

برند

پلی رود اتصال-پلی بل-

نوع

جوشی-

شکل

سه راه-

نحوه اتصال

جوشی-

زاویه

90-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز
-

دانلود کاتالوگ

تمام قیمت ها به روز می باشد

برند

پلی رود اتصال-پلی بل-

نوع

جوشی-

شکل

سه راه-

نحوه اتصال

جوشی-

زاویه

90-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-