سه راه جوشی 90 پلی اتیلن

برند

پلی رود اتصال-پلی بل-

کاربری

جوشی-

شکل

زیرپوش آستین دار-

نحوه اتصال

جوش خورده-

زاویه

90-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

دانلود کاتالوگ

پلی رود اتصال-پلی بل-

جوشی-

زیرپوش آستین دار-

جوش خورده-

90-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

pict887632100001903221200001 pic953515210001 13-

برند

پلی رود اتصال-پلی بل-

کاربری

جوشی-

شکل

زیرپوش آستین دار-

نحوه اتصال

جوش خورده-

زاویه

90-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

عکس اورجینال

pict887632100001903221200001 pic953515210001 13-