سیفون پلی اتیلن

برند

پلی رود اتصال-پلی بل-

کاربری

جوشی-

شکل

سیفون-

نحوه اتصال

جوش خورده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

دانلود کاتالوگ

پلی رود اتصال-پلی بل-

جوشی-

سیفون-

جوش خورده-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

pict987632100001223221200001 pic340335210001 13-

برند

پلی رود اتصال-پلی بل-

کاربری

جوشی-

شکل

سیفون-

نحوه اتصال

جوش خورده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

عکس اورجینال

pict987632100001223221200001 pic340335210001 13-