سیفون پلی اتیلن

برند

پلی رود اتصال-پلی بل-

نوع

جوشی-

شکل

سیفون-

نحوه اتصال

جوشی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

دانلود کاتالوگ

پلی رود اتصال-پلی بل-

جوشی-

سیفون-

جوشی-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

-

-

برند

پلی رود اتصال-پلی بل-

نوع

جوشی-

شکل

سیفون-

نحوه اتصال

جوشی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

عکس اورجینال

-