زانو جوشی 90 پلی اتیلن

مدل

جوشی PE-

برند

پلی رود اتصال-پلی بل-

نوع

جوشی-

شکل

زانویی-

رابط

جوشی-

نحوه اتصال

جوشی-

زاویه

90-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

دانلود کاتالوگ

جوشی PE-

پلی رود اتصال-پلی بل-

جوشی-

زانویی-

جوشی-

جوشی-

90-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

-

-

مدل

جوشی PE-

برند

پلی رود اتصال-پلی بل-

نوع

جوشی-

شکل

زانویی-

رابط

جوشی-

نحوه اتصال

جوشی-

زاویه

90-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

عکس اورجینال

-