زانو جوشی 90 پلی اتیلن

مدل

جوشی PE-

برند

پلی رود اتصال-پلی بل-

کاربری

جوشی-

شکل

زانویی-

رابط

جوش خورده-

نحوه اتصال

جوش خورده-

زاویه

90-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

دانلود کاتالوگ

جوشی PE-

پلی رود اتصال-پلی بل-

جوشی-

زانویی-

جوش خورده-

جوش خورده-

90-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

pict197632100001553221200001 pic163515210001 13-

مدل

جوشی PE-

برند

پلی رود اتصال-پلی بل-

کاربری

جوشی-

شکل

زانویی-

رابط

جوش خورده-

نحوه اتصال

جوش خورده-

زاویه

90-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

عکس اورجینال

pict197632100001553221200001 pic163515210001 13-