زانو جوشی 45 پلی اتیلن

مدل

جوشی pe-

برند

پلی رود اتصال-پلی بل-

کاربری

جوشی-

شکل

زانویی-

رابط

جوش خورده-

نحوه اتصال

جوش خورده-

زاویه

45-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

دانلود کاتالوگ

جوشی pe-

پلی رود اتصال-پلی بل-

جوشی-

زانویی-

جوش خورده-

جوش خورده-

45-

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

روز-

روز-

pict097632100001933221200001 pic063515210001 13-

مدل

جوشی pe-

برند

پلی رود اتصال-پلی بل-

کاربری

جوشی-

شکل

زانویی-

رابط

جوش خورده-

نحوه اتصال

جوش خورده-

زاویه

45-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

pict097632100001933221200001 pic063515210001 13-