زانو جوشی 90 درجه رده 40 ELBOW 90 BW A234 WPB SCH 40 SMLS

مدل زانویی 90 درجه

زانو فولادی لانگ ردیوس مانیسمان-

برند زانویی 90 درجه

بنکن-

میزان شعاع

شعاع بلند-

آلیاژ

A234-

پوشش نهایی

رنگ تیره-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز
-

مدل زانویی 90 درجه

زانو فولادی لانگ ردیوس مانیسمان-

برند زانویی 90 درجه

بنکن-

میزان شعاع

شعاع بلند-

آلیاژ

A234-

پوشش نهایی

رنگ تیره-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع زانویی 90 درجه

جوشی-

جنس

کربن استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

ضخامت بدنه (sch)

40-

عکس اورجینال

-

زانو فولادی لانگ ردیوس مانیسمان-

بنکن-

شعاع بلند-

A234-

رنگ تیره-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

روز-

جوشی-

کربن استیل-

جوشی-

بدون درز-

40-

-