زانو جوشی 90 درجه رده 40 ELBOW 90 BW A234 WPB SCH 40 SMLS

مدل زانویی 90 درجه

زانو فولادی لانگ ردیوس مانیسمان-

برند زانویی 90 درجه

بنکن - اتصالات بنکن رده 40-

میزان شعاع

شعاع بلند-

آلیاژ

A234-

پوشش نهایی

رنگ تیره-

زانو فولادی لانگ ردیوس مانیسمان-

بنکن - اتصالات بنکن رده 40-

شعاع بلند-

A234-

رنگ تیره-

جوشی-

کربن استیل-

جوشی-

بدون درز-

40-

-

مدل زانویی 90 درجه

زانو فولادی لانگ ردیوس مانیسمان-

برند زانویی 90 درجه

بنکن - اتصالات بنکن رده 40-

میزان شعاع

شعاع بلند-

آلیاژ

A234-

پوشش نهایی

رنگ تیره-

نوع زانویی 90 درجه

جوشی-

جنس

کربن استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

ضخامت بدنه (sch)

40-

عکس اورجینال

-