زانویی چپقی 45 درجه گالوانیزه دنده مارک مک Hot Dip Galvanized MF ELBOW

مدل چپقی

زانو روپيچ توپيچ ٤٥درجه MF-

برند چپقی

مك چين MECH - توپي برزيلي TUPY-

رابط

نری- مادگی-

رنج جدول

1/2-4 رزوه ای-

پوشش نهایی

گالوانیزه داغ-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

حمل- تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول-

زانو روپيچ توپيچ ٤٥درجه MF-

مك چين MECH - توپي برزيلي TUPY-

نری- مادگی-

1/2-4 رزوه ای-

گالوانیزه داغ-

حمل- تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول-

-

-

چدن- گالوانیزه-

رزوه ای-

DIN-

مساوی-

-

مدل چپقی

زانو روپيچ توپيچ ٤٥درجه MF-

برند چپقی

مك چين MECH - توپي برزيلي TUPY-

رابط

نری- مادگی-

رنج جدول

1/2-4 رزوه ای-

پوشش نهایی

گالوانیزه داغ-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

حمل- تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

-

جنس

چدن- گالوانیزه-

نوع اتصال

رزوه ای-

استاندارد

DIN-

خروجی

مساوی-

عکس اورجینال

-