ورق گسکت آزبست فشرده

مدل گسکت

ورق آزبست-

نوع گسکت

آزبست-

کاربرد

نفت وگاز-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

ورق آزبست-

آزبست-

نفت وگاز-

-

مدل گسکت

ورق آزبست-

نوع گسکت

آزبست-

کاربرد

نفت وگاز-

عکس اورجینال

-