واشر آببندی گسکت کلینگریت آزبست تخت کلاس 300 GASKET FLAT 300#

مدل گسکت

گسکیت آزبست بدون سیم 3 میل-

نوع گسکت

بدون سیم-

کاربرد

نفت وگاز- ساختمان- صنعتی-

گروه رنگی

قرمز-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

-

گسکیت آزبست بدون سیم 3 میل-

بدون سیم-

نفت وگاز- ساختمان- صنعتی-

قرمز-

-

-

-

مدل گسکت

گسکیت آزبست بدون سیم 3 میل-

نوع گسکت

بدون سیم-

کاربرد

نفت وگاز- ساختمان- صنعتی-

گروه رنگی

قرمز-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

-

عکس اورجینال

-