واشر آببندی گسکت کلینگریت آزبست تخت کلاس 300 GASKET FLAT 300#

مدل

گسکیت آزبست بدون سیم 3 میل-

نوع

بی سیم(اتصال)-

کاربرد

نفت وگاز- ساختمان- صنعتی-

گروه رنگی

قرمز-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

گسکیت آزبست بدون سیم 3 میل-

بی سیم(اتصال)-

نفت وگاز- ساختمان- صنعتی-

قرمز-

روز-

روز-

pict607632100001228021200001 pic830335210001 13-

مدل

گسکیت آزبست بدون سیم 3 میل-

نوع

بی سیم(اتصال)-

کاربرد

نفت وگاز- ساختمان- صنعتی-

گروه رنگی

قرمز-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

pict607632100001228021200001 pic830335210001 13-