گسکت لاستیکی نسوز - ورق

مدل گسکت

واشر لاستیکی نسوز-

نوع گسکت

لاستیکی- نسوز-

کاربرد

آب- مواد شیمیایی- ساختمان-

دانلود کاتالوگ

واشر لاستیکی نسوز-

لاستیکی- نسوز-

آب- مواد شیمیایی- ساختمان-

-

مدل گسکت

واشر لاستیکی نسوز-

نوع گسکت

لاستیکی- نسوز-

کاربرد

آب- مواد شیمیایی- ساختمان-

عکس اورجینال

-