واشر آببندی گسکت کلینگریت آزبست فلت کلاس 150 GASKET FLAT 150#

مدل

گسکیت آزبست 3 میل بدون سیم-

نوع

بی سیم(اتصال)-

کاربرد

نفت وگاز- گاز(صنعت)- ساختمان-

ویژگی ها

عایق حرارتی -

گروه رنگی

قرمز-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

گسکیت آزبست 3 میل بدون سیم-

بی سیم(اتصال)-

نفت وگاز- گاز(صنعت)- ساختمان-

عایق حرارتی -

قرمز-

روز-

pict507632100001908021200001 pic930335210001 13-

مدل

گسکیت آزبست 3 میل بدون سیم-

نوع

بی سیم(اتصال)-

کاربرد

نفت وگاز- گاز(صنعت)- ساختمان-

ویژگی ها

عایق حرارتی -

گروه رنگی

قرمز-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

عکس اورجینال

pict507632100001908021200001 pic930335210001 13-