واشر آببندی گسکت کلینگریت آزبست فلت کلاس 150 GASKET FLAT 150#

مدل گسکت

گسکیت آزبست 3 میل بدون سیم-

نوع گسکت

بدون سیم-

کاربرد

نفت وگاز- گاز- ساختمان-

ویژگی

عایق حرارتی-

گروه رنگی

قرمز-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

گسکیت آزبست 3 میل بدون سیم-

بدون سیم-

نفت وگاز- گاز- ساختمان-

عایق حرارتی-

قرمز-

-

-

مدل گسکت

گسکیت آزبست 3 میل بدون سیم-

نوع گسکت

بدون سیم-

کاربرد

نفت وگاز- گاز- ساختمان-

ویژگی

عایق حرارتی-

گروه رنگی

قرمز-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

عکس اورجینال

-