واشر آببندی گسکت فلت کلاس 150 GASKET FLAT 150#

مدل گسکت

گسکیت-

نوع گسکت

سیم دار- بدون سیم-

جنس

گرافیت-

کاربرد

نفت وگاز-

ویژگی

عایق حرارتی-

گروه رنگی

سبز-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدل گسکت

گسکیت-

نوع گسکت

سیم دار- بدون سیم-

جنس

گرافیت-

کاربرد

نفت وگاز-

ویژگی

عایق حرارتی-

گروه رنگی

سبز-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

گسکیت-

سیم دار- بدون سیم-

گرافیت-

نفت وگاز-

عایق حرارتی-

سبز-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

-