ورق گسکت لاستیکی- واشر لاستیکی

مدل گسکت

ورق لاستیکی-

نوع گسکت

لاستیکی- منجيد دار-

کاربرد

نفت وگاز- آب- مواد شیمیایی-

گروه رنگی

سیاه-

دانلود کاتالوگ

مدل گسکت

ورق لاستیکی-

نوع گسکت

لاستیکی- منجيد دار-

کاربرد

نفت وگاز- آب- مواد شیمیایی-

گروه رنگی

سیاه-

عکس اورجینال

-

ورق لاستیکی-

لاستیکی- منجيد دار-

نفت وگاز- آب- مواد شیمیایی-

سیاه-

-