گسکت اسپیرال وند کلاس 300 تک رینگ فولادی هپ استیل 316

مدل گسکت

اسپیرال وند هُپ استنلس استیل فیلر گرافیت رینگ بیرون کربن استیل-

برند گسکت

کیمیافراور-الایمان-کلینگر-بهتا-

کاربرد

نفت وگاز-

عکس اورجینال

-

اسپیرال وند هُپ استنلس استیل فیلر گرافیت رینگ بیرون کربن استیل-

کیمیافراور-الایمان-کلینگر-بهتا-

نفت وگاز-

-

مدل گسکت

اسپیرال وند هُپ استنلس استیل فیلر گرافیت رینگ بیرون کربن استیل-

برند گسکت

کیمیافراور-الایمان-کلینگر-بهتا-

کاربرد

نفت وگاز-

عکس اورجینال

-