گسکت اسپیرال وند کلاس 300 تک رینگ فولادی هپ استیل 316

مدل گسکت

اسپیرال وند هُپ استنلس استیل فیلر گرافیت رینگ بیرون کربن استیل-

برند گسکت

کیمیافراور-الایمان-کلینگر-بهتا-واشر صنعت امید البرز-

نوع گسکت

اسپیرال وند-

کاربرد

نفت وگاز- مواد شیمیایی-

اسپیرال وند هُپ استنلس استیل فیلر گرافیت رینگ بیرون کربن استیل-

کیمیافراور-الایمان-کلینگر-بهتا-واشر صنعت امید البرز-

اسپیرال وند-

نفت وگاز- مواد شیمیایی-

-

مدل گسکت

اسپیرال وند هُپ استنلس استیل فیلر گرافیت رینگ بیرون کربن استیل-

برند گسکت

کیمیافراور-الایمان-کلینگر-بهتا-واشر صنعت امید البرز-

نوع گسکت

اسپیرال وند-

کاربرد

نفت وگاز- مواد شیمیایی-

عکس اورجینال

-