گسکت اسپیرال وند کلاس 300 تک رینگ فولادی هپ استیل 316

مدل گسکت

اسپیرال وند هُپ استنلس استیل فیلر گرافیت رینگ بیرون کربن استیل-

برند گسکت

کیمیا فراور-

کاربرد

نفت وگاز-

عکس اورجینال

-

دانلود کاتالوگ

مدل گسکت

اسپیرال وند هُپ استنلس استیل فیلر گرافیت رینگ بیرون کربن استیل-

برند گسکت

کیمیا فراور-

کاربرد

نفت وگاز-

عکس اورجینال

-

اسپیرال وند هُپ استنلس استیل فیلر گرافیت رینگ بیرون کربن استیل-

کیمیا فراور-

نفت وگاز-

-