گسکت اسپیرال وند کلاس 300 دو رینگ هپ استیل 316

مدل گسکت

INER RING SS316 OUTER RING CS HOP 316-

برند گسکت

کیمیافراور-الایمان-کلینگر-بهتا-واشر صنعت امید البرز-

جنس

استنلس استیل- کربن استیل-

عکس اورجینال

-

INER RING SS316 OUTER RING CS HOP 316-

کیمیافراور-الایمان-کلینگر-بهتا-واشر صنعت امید البرز-

استنلس استیل- کربن استیل-

-

مدل گسکت

INER RING SS316 OUTER RING CS HOP 316-

برند گسکت

کیمیافراور-الایمان-کلینگر-بهتا-واشر صنعت امید البرز-

جنس

استنلس استیل- کربن استیل-

عکس اورجینال

-