گسکت لاستیکی صنایع غذایی

مدل گسکت

واشر گسکت لاستیکی-

نوع گسکت

لاستیکی-

کاربرد

آب- مواد شیمیایی- ساختمان-

دانلود کاتالوگ

واشر گسکت لاستیکی-

لاستیکی-

آب- مواد شیمیایی- ساختمان-

-

مدل گسکت

واشر گسکت لاستیکی-

نوع گسکت

لاستیکی-

کاربرد

آب- مواد شیمیایی- ساختمان-

عکس اورجینال

-