گسکت لاستیکی صنایع غذایی

مدل گسکت

واشر گسکت لاستیکی-

نوع گسکت

لاستیکی-

کاربرد

آب- مواد شیمیایی- ساختمان-

دانلود کاتالوگ

تمام قیمت ها به روز می باشد

مدل گسکت

واشر گسکت لاستیکی-

نوع گسکت

لاستیکی-

کاربرد

آب- مواد شیمیایی- ساختمان-