گسکت لاستیکی ضد روغن - ورق

مدل گسکت

واشر لاستیکی ضد روغن-

نوع گسکت

لاستیکی-

کاربرد

نفت وگاز- مواد شیمیایی- صنعتی-

دانلود کاتالوگ

واشر لاستیکی ضد روغن-

لاستیکی-

نفت وگاز- مواد شیمیایی- صنعتی-

-

مدل گسکت

واشر لاستیکی ضد روغن-

نوع گسکت

لاستیکی-

کاربرد

نفت وگاز- مواد شیمیایی- صنعتی-

عکس اورجینال

-