تبدیل دنده ای پلی اتیلن روپیچ تو پیچ

برند

پلی رود اتصال-

شکل

تبدیل-

نحوه اتصال

رزوه ای-

خروجی

کاهنده-

گروه رنگی

سیاه-

دانلود کاتالوگ

پلی رود اتصال-

تبدیل-

رزوه ای-

کاهنده-

سیاه-

-

برند

پلی رود اتصال-

شکل

تبدیل-

نحوه اتصال

رزوه ای-

خروجی

کاهنده-

گروه رنگی

سیاه-

عکس اورجینال

-