اتصال فلنجدار پلی اتیلن

برند

پلی رود اتصال-

نحوه اتصال

فلنجی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

دانلود کاتالوگ

پلی رود اتصال-

فلنجی-

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

روز-

روز-

pict187632100001122221200001 pic943515210001 13-

برند

پلی رود اتصال-

نحوه اتصال

فلنجی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

pict187632100001122221200001 pic943515210001 13-