سه راه پلی اتیلن

مدل

سه راهی پلی اتیلن سه سر مهره-

برند

پلي رود اتصال-

شکل

سه راه-

رابط

جوشی-

نحوه اتصال

جوشی-

زاویه

90-

خروجی

مساوی-

گروه رنگی

سیاه-

دانلود کاتالوگ

مدل

سه راهی پلی اتیلن سه سر مهره-

برند

پلي رود اتصال-

شکل

سه راه-

رابط

جوشی-

نحوه اتصال

جوشی-

زاویه

90-

خروجی

مساوی-

گروه رنگی

سیاه-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

سه راهی پلی اتیلن سه سر مهره-

پلي رود اتصال-

سه راه-

جوشی-

جوشی-

90-

مساوی-

سیاه-

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

روز-

-