زانو نر پلی اتیلن

مدل

زانو پلی اتیلن نر یکسر مهره PE-

برند

پلي رود اتصال-پلی بل-

شکل

زانویی-

رابط

آقا-

نحوه اتصال

رزوه دار-

زاویه

45- 90-

خروجی

مساوی-

دانلود کاتالوگ

زانو پلی اتیلن نر یکسر مهره PE-

پلي رود اتصال-پلی بل-

زانویی-

آقا-

رزوه دار-

45- 90-

مساوی-

سیاه-

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

روز-

روز-

pict108632100001705221200001 pic253515210001 13-

مدل

زانو پلی اتیلن نر یکسر مهره PE-

برند

پلي رود اتصال-پلی بل-

شکل

زانویی-

رابط

آقا-

نحوه اتصال

رزوه دار-

زاویه

45- 90-

خروجی

مساوی-

گروه رنگی

سیاه-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

pict108632100001705221200001 pic253515210001 13-