زانو ماده پلی اتیلن

مدل

زانو پلی اتیلن ماده یکسر مهره PE-

برند

پلي رود اتصال-

شکل

زانویی-

نحوه اتصال

چسبی-

زاویه

45- 90-

خروجی

مساوی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

حمل- تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول-

دانلود کاتالوگ

مدل

زانو پلی اتیلن ماده یکسر مهره PE-

برند

پلي رود اتصال-

شکل

زانویی-

نحوه اتصال

چسبی-

زاویه

45- 90-

خروجی

مساوی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

حمل- تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

زانو پلی اتیلن ماده یکسر مهره PE-

پلي رود اتصال-

زانویی-

چسبی-

45- 90-

مساوی-

حمل- تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول-

روز-

روز-

-