زانو ماده پلی اتیلن

مدل

زانو پلی اتیلن ماده یکسر مهره PE-

برند

پلي رود اتصال-پلی بل-

شکل

زانویی-

نحوه اتصال

چسبی-

زاویه

45- 90-

خروجی

مساوی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

دانلود کاتالوگ

زانو پلی اتیلن ماده یکسر مهره PE-

پلي رود اتصال-پلی بل-

زانویی-

چسبی-

45- 90-

مساوی-

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

روز-

روز-

pict208632100001325221200001 pic183515210001 13-

مدل

زانو پلی اتیلن ماده یکسر مهره PE-

برند

پلي رود اتصال-پلی بل-

شکل

زانویی-

نحوه اتصال

چسبی-

زاویه

45- 90-

خروجی

مساوی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

pict208632100001325221200001 pic183515210001 13-