اتصال نر پلی اتیلن

مدل

PE-

برند

پلی رود اتصال-پلی بل-

رابط

نری-

خروجی

کاهنده-

گروه رنگی

خاکستری-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

دانلود کاتالوگ

PE-

پلی رود اتصال-پلی بل-

نری-

کاهنده-

خاکستری-

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

-

-

-

مدل

PE-

برند

پلی رود اتصال-پلی بل-

رابط

نری-

خروجی

کاهنده-

گروه رنگی

خاکستری-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

-

عکس اورجینال

-