اتصال نر پلی اتیلن

مدل

PE-

برند

پلی رود اتصال-پلی بل-

رابط

آقا-

خروجی

کاهنده -

گروه رنگی

خاکستری(گروه رنگی)-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

دانلود کاتالوگ

PE-

پلی رود اتصال-پلی بل-

آقا-

کاهنده -

خاکستری(گروه رنگی)-

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

روز-

روز-

pict597632100001214221200001 pic743515210001 13-

مدل

PE-

برند

پلی رود اتصال-پلی بل-

رابط

آقا-

خروجی

کاهنده -

گروه رنگی

خاکستری(گروه رنگی)-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

pict597632100001214221200001 pic743515210001 13-