اتصال ماده پلی اتیلن

مدل

PE-

برند

پلی رود اتصال-پلی بل-

رابط

مادگی-

خروجی

مساوی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تعویض و تعمیر محصول- حمل- تامین و تعمیر قطعات-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

دانلود کاتالوگ

PE-

پلی رود اتصال-پلی بل-

مادگی-

مساوی-

تعویض و تعمیر محصول- حمل- تامین و تعمیر قطعات-

-

-

-

مدل

PE-

برند

پلی رود اتصال-پلی بل-

رابط

مادگی-

خروجی

مساوی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تعویض و تعمیر محصول- حمل- تامین و تعمیر قطعات-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

-

عکس اورجینال

-