اتصال ماده پلی اتیلن

مدل

PE-

برند

پلی رود اتصال-

رابط

مادگی-

خروجی

مساوی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تعویض و تعمیر محصول- حمل- تامین و تعمیر قطعات-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

دانلود کاتالوگ

مدل

PE-

برند

پلی رود اتصال-

رابط

مادگی-

خروجی

مساوی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تعویض و تعمیر محصول- حمل- تامین و تعمیر قطعات-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

PE-

پلی رود اتصال-

مادگی-

مساوی-

تعویض و تعمیر محصول- حمل- تامین و تعمیر قطعات-

روز-

روز-

-