رابط پلی اتیلن دوسر مهره

مدل

رابط دو سر مهره پلی اتیلن PE-

برند

پلی رود اتصال-پلی بل-

نحوه اتصال

رزوه دار-

خروجی

مساوی-

گروه رنگی

سیاه-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

دانلود کاتالوگ

رابط دو سر مهره پلی اتیلن PE-

پلی رود اتصال-پلی بل-

رزوه دار-

مساوی-

سیاه-

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

روز-

روز-

pict797632100001144221200001 pic763515210001 13-

مدل

رابط دو سر مهره پلی اتیلن PE-

برند

پلی رود اتصال-پلی بل-

نحوه اتصال

رزوه دار-

خروجی

مساوی-

گروه رنگی

سیاه-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

pict797632100001144221200001 pic763515210001 13-