زانو پلی اتیلن دو سر مهره

مدل

زانو دوسر مهره پلی اتیلن PE-

برند

پلی رود اتصال-پلی بل-

شکل

زانویی-

نحوه اتصال

رزوه دار-

زاویه

90-

خروجی

مساوی-

گروه رنگی

سیاه-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

دانلود کاتالوگ

زانو دوسر مهره پلی اتیلن PE-

پلی رود اتصال-پلی بل-

زانویی-

رزوه دار-

90-

مساوی-

سیاه-

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

روز-

روز-

pict997632100001274221200001 pic363515210001 13-

مدل

زانو دوسر مهره پلی اتیلن PE-

برند

پلی رود اتصال-پلی بل-

شکل

زانویی-

نحوه اتصال

رزوه دار-

زاویه

90-

خروجی

مساوی-

گروه رنگی

سیاه-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

pict997632100001274221200001 pic363515210001 13-