زانو پلی اتیلن دو سر مهره

مدل

زانو دوسر مهره پلی اتیلن PE-

برند

پلی رود اتصال-پلی بل-

شکل

زانویی-

نحوه اتصال

رزوه ای-

زاویه

90-

خروجی

مساوی-

گروه رنگی

سیاه-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

حمل- تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول-

دانلود کاتالوگ

زانو دوسر مهره پلی اتیلن PE-

پلی رود اتصال-پلی بل-

زانویی-

رزوه ای-

90-

مساوی-

سیاه-

حمل- تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول-

-

-

-

مدل

زانو دوسر مهره پلی اتیلن PE-

برند

پلی رود اتصال-پلی بل-

شکل

زانویی-

نحوه اتصال

رزوه ای-

زاویه

90-

خروجی

مساوی-

گروه رنگی

سیاه-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

حمل- تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

-

عکس اورجینال

-