تبدیل پلی اتیلن دو سر مهره

مدل

تبدیل دوسر مهره پلی اتیلن PE-

برند

پلی رود اتصال-پلی بل-

شکل

تبدیل-

ابعاد ( میلیمتر )

20*25-

گروه رنگی

سیاه-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

حمل- تامین و تعمیر قطعات-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

دانلود کاتالوگ

تبدیل دوسر مهره پلی اتیلن PE-

پلی رود اتصال-پلی بل-

تبدیل-

20*25-

سیاه-

حمل- تامین و تعمیر قطعات-

-

-

مدل

تبدیل دوسر مهره پلی اتیلن PE-

برند

پلی رود اتصال-پلی بل-

شکل

تبدیل-

ابعاد ( میلیمتر )

20*25-

گروه رنگی

سیاه-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

حمل- تامین و تعمیر قطعات-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

عکس اورجینال

-