تبدیل پلی اتیلن دو سر مهره

مدل

تبدیل دوسر مهره پلی اتیلن PE-

برند

پلی رود اتصال-

شکل

تبدیل-

ابعاد ( میلیمتر )

20*25-

گروه رنگی

سیاه-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

حمل- تامین و تعمیر قطعات-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

دانلود کاتالوگ

مدل

تبدیل دوسر مهره پلی اتیلن PE-

برند

پلی رود اتصال-

شکل

تبدیل-

ابعاد ( میلیمتر )

20*25-

گروه رنگی

سیاه-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

حمل- تامین و تعمیر قطعات-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

-

تبدیل دوسر مهره پلی اتیلن PE-

پلی رود اتصال-

تبدیل-

20*25-

سیاه-

حمل- تامین و تعمیر قطعات-

روز-

-