سه راه ماده پلی اتیلن

برند

پلی رود اتصال-

شکل

زیرپوش آستین دار-

رابط

خانم-

نحوه اتصال

رزوه دار-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

دانلود کاتالوگ

پلی رود اتصال-

زیرپوش آستین دار-

خانم-

رزوه دار-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

pict877632100001181221200001 pic073515210001 13-

برند

پلی رود اتصال-

شکل

زیرپوش آستین دار-

رابط

خانم-

نحوه اتصال

رزوه دار-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

عکس اورجینال

pict877632100001181221200001 pic073515210001 13-