سه راه نر پلی اتیلن

برند

پلی رود اتصال-

شکل

زیرپوش آستین دار-

رابط

آقا-

نحوه اتصال

رزوه دار-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

دانلود کاتالوگ

پلی رود اتصال-

زیرپوش آستین دار-

آقا-

رزوه دار-

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

روز-

روز-

pict977632100001591221200001 pic093515210001 13-

برند

پلی رود اتصال-

شکل

زیرپوش آستین دار-

رابط

آقا-

نحوه اتصال

رزوه دار-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

عکس اورجینال

pict977632100001591221200001 pic093515210001 13-