کپ جوشی كربن استیل رده 40 CAP BW A234 WPB SCH 40

مدل درپوش گرد

اتصالات جوشی رده 40 بات ولد-

برند درپوش گرد

benkan بنکن - اتصالات بنکن رده 40-

آلیاژ

A234-

پوشش نهایی

رنگ تیره-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

- -

اتصالات جوشی رده 40 بات ولد-

benkan بنکن - اتصالات بنکن رده 40-

A234-

رنگ تیره-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

- -

-

فشار قوی-

کربن استیل-

جوشی-

بدون درز-

SCH 40-

40-

-

مدل درپوش گرد

اتصالات جوشی رده 40 بات ولد-

برند درپوش گرد

benkan بنکن - اتصالات بنکن رده 40-

آلیاژ

A234-

پوشش نهایی

رنگ تیره-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

- -

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

-

نوع درپوش گرد

فشار قوی-

جنس

کربن استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

کلاس

SCH 40-

ضخامت بدنه (sch)

40-

عکس اورجینال

-