زانو جوشی فولادی 45 درجه ELBOW 45 LR A234 WPB SCH STD

مدل زانویی 45 درجه

اتصالات فولادی-زانو فولادی LR-

برند زانویی 45 درجه

بنکن - اتصالات بنکن رده STD-

میزان شعاع

شعاع بلند-

آلیاژ

A234-

پوشش نهایی

رنگ تیره-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

اتصالات فولادی-زانو فولادی LR-

بنکن - اتصالات بنکن رده STD-

شعاع بلند-

A234-

رنگ تیره-

-

جوشی-

کربن استیل-

جوشی-

بدون درز-

ASME-

STD-

-

مدل زانویی 45 درجه

اتصالات فولادی-زانو فولادی LR-

برند زانویی 45 درجه

بنکن - اتصالات بنکن رده STD-

میزان شعاع

شعاع بلند-

آلیاژ

A234-

پوشش نهایی

رنگ تیره-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

نوع زانویی 45 درجه

جوشی-

جنس

کربن استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

استاندارد

ASME-

ضخامت بدنه (sch)

STD-

عکس اورجینال

-