زانو جوشی فولادی 45 درجه ELBOW 45 LR A234 WPB SCH STD

مدل

اتصالات فولادی-زانو فولادی LR-

برند

بنکن - اتصالات بنکن رده STD-

میزان شعاع

شعاع بلند-

آلیاژ

A234-

لایه نهایی

رنگ تیره-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

-

اتصالات فولادی-زانو فولادی LR-

بنکن - اتصالات بنکن رده STD-

شعاع بلند-

A234-

رنگ تیره-

-

جوشی-

کربن استیل-

جوش خورده-

بدون درز-

ASME (آمریکا)-

STD-

pict826632100001173911200001 pic864235210001 13-

مدل

اتصالات فولادی-زانو فولادی LR-

برند

بنکن - اتصالات بنکن رده STD-

میزان شعاع

شعاع بلند-

آلیاژ

A234-

لایه نهایی

رنگ تیره-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

-

نوع

جوشی-

جنس

کربن استیل-

اتصال

جوش خورده-

نوع درز

بدون درز-

استاندارد

ASME (آمریکا)-

ضخامت بدنه

STD-

عکس اورجینال

pict826632100001173911200001 pic864235210001 13-