تبدیل جوشی هم مرکز رده 80 REDUCER CON BW A234 WPB SCH 80

مدل تبدیل

اتصالات فولادی-کانسنتریک ردیوسر بات ولد-

برند تبدیل

benkan بنکن - اتصالات بنکن رده 80-

وضعیت مرکز

هم مرکز-

آلیاژ

A234-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

اتصالات فولادی-کانسنتریک ردیوسر بات ولد-

benkan بنکن - اتصالات بنکن رده 80-

هم مرکز-

A234-

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

-

-

جوشی-

کربن استیل-

جوشی-

بدون درز-

SCH 80-

80-

-

مدل تبدیل

اتصالات فولادی-کانسنتریک ردیوسر بات ولد-

برند تبدیل

benkan بنکن - اتصالات بنکن رده 80-

وضعیت مرکز

هم مرکز-

آلیاژ

A234-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

-

نوع تبدیل

جوشی-

جنس

کربن استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

کلاس

SCH 80-

ضخامت بدنه (sch)

80-

عکس اورجینال

-