زانو جوشی 90 درجه رده ELBOW 90 BW A234 WPB SCH STD SMLS STD

مدل زانویی 90 درجه

اتصالات فلزی-زانو جوشی فولادی لانگ ردیوس-

برند زانویی 90 درجه

بنکن - اتصالات بنکن رده STD-

میزان شعاع

شعاع بلند-

آلیاژ

A234-

اتصالات فلزی-زانو جوشی فولادی لانگ ردیوس-

بنکن - اتصالات بنکن رده STD-

شعاع بلند-

A234-

جوشی-

کربن استیل-

جوشی-

بدون درز-

STD-

-

مدل زانویی 90 درجه

اتصالات فلزی-زانو جوشی فولادی لانگ ردیوس-

برند زانویی 90 درجه

بنکن - اتصالات بنکن رده STD-

میزان شعاع

شعاع بلند-

آلیاژ

A234-

نوع زانویی 90 درجه

جوشی-

جنس

کربن استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

ضخامت بدنه (sch)

STD-

عکس اورجینال

-