زانو جوشی 90 درجه رده ELBOW 90 BW A234 WPB SCH STD SMLS STD

مدل زانویی 90 درجه

زانو جوشی فولادی لانگ ردیوس-

آلیاژ

A234-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

هفته-

مدل زانویی 90 درجه

زانو جوشی فولادی لانگ ردیوس-

آلیاژ

A234-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

هفته-

نوع زانویی 90 درجه

جوشی-

جنس

کربن استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

ضخامت بدنه (sch)

STD-

عکس اورجینال

-

زانو جوشی فولادی لانگ ردیوس-

A234-

تامین و تعمیر قطعات- حمل- تعویض و تعمیر محصول-

روز-

هفته-

جوشی-

کربن استیل-

جوشی-

بدون درز-

STD-

-