کپ جوشی رده CAP BW A234 WPB SCH STD

مدل درپوش گرد

درپوش لب جوش-

برند درپوش گرد

benkan بنکن-

آلیاژ

A234-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز
-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز
-

درپوش لب جوش-

benkan بنکن-

A234-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

روز-

جوشی-

کربن استیل-

جوشی-

بدون درز-

SCH STD-

STD-

-

مدل درپوش گرد

درپوش لب جوش-

برند درپوش گرد

benkan بنکن-

آلیاژ

A234-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع درپوش گرد

جوشی-

جنس

کربن استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

کلاس

SCH STD-

ضخامت بدنه (sch)

STD-

عکس اورجینال

-