کپ جوشی رده CAP BW A234 WPB SCH STD

مدل

اتصالات جوشی استاندارد-درپوش لب جوش-

برند

benkan بنکن - اتصالات بنکن رده STD-

آلیاژ

A234-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

اتصالات جوشی استاندارد-درپوش لب جوش-

benkan بنکن - اتصالات بنکن رده STD-

A234-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

روز-

جوشی-

کربن استیل-

جوش خورده-

بدون درز-

SCH STD-

STD-

pict246632100001746911200001 pic954235210001 13-

مدل

اتصالات جوشی استاندارد-درپوش لب جوش-

برند

benkan بنکن - اتصالات بنکن رده STD-

آلیاژ

A234-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع

جوشی-

جنس

کربن استیل-

اتصال

جوش خورده-

نوع درز

بدون درز-

کلاس فلنج

SCH STD-

ضخامت بدنه

STD-

عکس اورجینال

pict246632100001746911200001 pic954235210001 13-