کپ جوشی رده 80 CAP BW A234 WPB SCH 80

مدل درپوش گرد

درپوش لب جوش-

برند درپوش گرد

benkan بنکن - اتصالات بنکن رده 80-

آلیاژ

A234-

رابط

جوشی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

-

درپوش لب جوش-

benkan بنکن - اتصالات بنکن رده 80-

A234-

جوشی-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

-

-

جوشی-

کربن استیل-

جوشی-

بدون درز-

ASME-

SCH 80-

80-

مساوی-

-

مدل درپوش گرد

درپوش لب جوش-

برند درپوش گرد

benkan بنکن - اتصالات بنکن رده 80-

آلیاژ

A234-

رابط

جوشی-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

-

نوع درپوش گرد

جوشی-

جنس

کربن استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

استاندارد

ASME-

کلاس

SCH 80-

ضخامت بدنه (sch)

80-

خروجی

مساوی-

عکس اورجینال

-