کپ جوشی رده 80 CAP BW A234 WPB SCH 80

مدل درپوش گرد

درپوش لب جوش-

برند درپوش گرد

benkan بنکن-

آلیاژ

A234-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز
-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

هفته
-

درپوش لب جوش-

benkan بنکن-

A234-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

هفته-

جوشی-

کربن استیل-

جوشی-

بدون درز-

SCH 80-

80-

-

مدل درپوش گرد

درپوش لب جوش-

برند درپوش گرد

benkan بنکن-

آلیاژ

A234-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

هفته-

نوع درپوش گرد

جوشی-

جنس

کربن استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

کلاس

SCH 80-

ضخامت بدنه (sch)

80-

عکس اورجینال

-