کپ جوشی رده 80 CAP BW A234 WPB SCH 80

مدل

درپوش لب جوش-

برند

benkan بنکن - اتصالات بنکن رده 80-

آلیاژ

A234-

رابط

جوش خورده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

هفته-

درپوش لب جوش-

benkan بنکن - اتصالات بنکن رده 80-

A234-

جوش خورده-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

هفته-

جوشی-

کربن استیل-

جوش خورده-

بدون درز-

ASME (آمریکا)-

SCH 80-

80-

مساوی-

pict446632100001096911200001 pic754235210001 13-

مدل

درپوش لب جوش-

برند

benkan بنکن - اتصالات بنکن رده 80-

آلیاژ

A234-

رابط

جوش خورده-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

هفته-

نوع

جوشی-

جنس

کربن استیل-

اتصال

جوش خورده-

نوع درز

بدون درز-

استاندارد

ASME (آمریکا)-

کلاس فلنج

SCH 80-

ضخامت بدنه

80-

شکل

مساوی-

عکس اورجینال

pict446632100001096911200001 pic754235210001 13-