زانو جوشی 45درجه كربن استیل بدون درز رده 80 ELBOW 45 A234 WPB BW SMLS SCH 80

مدل زانویی 45 درجه

اتصالات مانیسمان بنکن-

برند زانویی 45 درجه

بنکن - اتصالات بنکن رده 80-

میزان شعاع

شعاع بلند-

آلیاژ

A234-

پوشش نهایی

رنگ تیره-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

اتصالات مانیسمان بنکن-

بنکن - اتصالات بنکن رده 80-

شعاع بلند-

A234-

رنگ تیره-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

-

-

جوشی-

کربن استیل-

جوشی-

بدون درز-

ASME-

80-

مساوی-

-

مدل زانویی 45 درجه

اتصالات مانیسمان بنکن-

برند زانویی 45 درجه

بنکن - اتصالات بنکن رده 80-

میزان شعاع

شعاع بلند-

آلیاژ

A234-

پوشش نهایی

رنگ تیره-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

-

نوع زانویی 45 درجه

جوشی-

جنس

کربن استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

استاندارد

ASME-

ضخامت بدنه (sch)

80-

خروجی

مساوی-

عکس اورجینال

-