تبدیل جوشی هم مرکز رده 40 REDUCER CON BW A234 WPB SCH 40

مدل

اتصالات مانیسمان-كانسنتريك رديوسر فولادی-

برند

Benkan بنكن - اتصالات بنکن رده 40-

وضعیت مرکز

هم مرکز-

آلیاژ

A234-

لایه نهایی

رنگ تیره-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

اتصالات مانیسمان-كانسنتريك رديوسر فولادی-

Benkan بنكن - اتصالات بنکن رده 40-

هم مرکز-

A234-

رنگ تیره-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

روز-

جوشی-

کربن استیل-

جوش خورده-

بدون درز-

ASME (آمریکا)-

40-

کاهنده -

pict046632100001806911200001 pic544235210001 13-

مدل

اتصالات مانیسمان-كانسنتريك رديوسر فولادی-

برند

Benkan بنكن - اتصالات بنکن رده 40-

وضعیت مرکز

هم مرکز-

آلیاژ

A234-

لایه نهایی

رنگ تیره-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع

جوشی-

جنس

کربن استیل-

اتصال

جوش خورده-

نوع درز

بدون درز-

استاندارد

ASME (آمریکا)-

ضخامت بدنه

40-

شکل

کاهنده -

عکس اورجینال

pict046632100001806911200001 pic544235210001 13-