تبدیل جوشی هم مرکز رده 40 REDUCER CON BW A234 WPB SCH 40

مدل تبدیل

اتصالات مانیسمان-كانسنتريك رديوسر فولادی-

برند تبدیل

Benkan بنكن - اتصالات بنکن رده 40-

وضعیت مرکز

هم مرکز-

آلیاژ

A234-

پوشش نهایی

رنگ تیره-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

اتصالات مانیسمان-كانسنتريك رديوسر فولادی-

Benkan بنكن - اتصالات بنکن رده 40-

هم مرکز-

A234-

رنگ تیره-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

-

-

جوشی-

کربن استیل-

جوشی-

بدون درز-

ASME-

40-

کاهنده-

-

مدل تبدیل

اتصالات مانیسمان-كانسنتريك رديوسر فولادی-

برند تبدیل

Benkan بنكن - اتصالات بنکن رده 40-

وضعیت مرکز

هم مرکز-

آلیاژ

A234-

پوشش نهایی

رنگ تیره-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

-

نوع تبدیل

جوشی-

جنس

کربن استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

استاندارد

ASME-

ضخامت بدنه (sch)

40-

خروجی

کاهنده-

عکس اورجینال

-