زانو جوشی فولادی کربن استیل 45 درجه رده 40 ELBOW 45 A234 WPB BW SMLS SCH 40

مدل زانویی 45 درجه

اتصالات جوشی بنکن-

برند زانویی 45 درجه

بنکن - اتصالات بنکن رده 40-

میزان شعاع

شعاع بلند-

آلیاژ

A234-

پوشش نهایی

رنگ تیره-

اتصالات جوشی بنکن-

بنکن - اتصالات بنکن رده 40-

شعاع بلند-

A234-

رنگ تیره-

جوشی-

کربن استیل-

جوشی-

بدون درز-

40-

مساوی-

-

مدل زانویی 45 درجه

اتصالات جوشی بنکن-

برند زانویی 45 درجه

بنکن - اتصالات بنکن رده 40-

میزان شعاع

شعاع بلند-

آلیاژ

A234-

پوشش نهایی

رنگ تیره-

نوع زانویی 45 درجه

جوشی-

جنس

کربن استیل-

نوع اتصال

جوشی-

نوع درز

بدون درز-

ضخامت بدنه (sch)

40-

خروجی

مساوی-

عکس اورجینال

-