مهره ماسوره ساکت فولادی کلاس 3000 UNION SW A105 3000#

مدل

یونیون UNION-

برند

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A105-

رابط

جوش خورده-

رنج جدول

1/4-4 ساکت-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

یونیون UNION-

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

A105-

جوش خورده-

1/4-4 ساکت-

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

روز-

روز-

فشار قوی(در صنعت )-

کربن استیل-

جوش خورده-

3000-

مساوی-

pict396632100001395021200001 pic065515210001 13-

مدل

یونیون UNION-

برند

اتصالات both well fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A105-

رابط

جوش خورده-

رنج جدول

1/4-4 ساکت-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع

فشار قوی(در صنعت )-

جنس

کربن استیل-

اتصال

جوش خورده-

کلاس فلنج

3000-

شکل

مساوی-

عکس اورجینال

pict396632100001395021200001 pic065515210001 13-