مهره ماسوره فولادی فورج دنده کلاس 3000 UNION FORGED A105 SCRD 3000#

مدل مهره و ماسوره

یونیون-

برند مهره و ماسوره

bothwell fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A105-

پوشش نهایی

رنگ تیره-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

-

یونیون-

bothwell fittings - KEON SAE-

A105-

رنگ تیره-

-

-

فشار قوی-

کربن استیل-

رزوه ای-

3000-

-

مدل مهره و ماسوره

یونیون-

برند مهره و ماسوره

bothwell fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A105-

پوشش نهایی

رنگ تیره-

مدت زمان تعویض و تعمیر

-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

-

نوع مهره و ماسوره

فشار قوی-

جنس

کربن استیل-

نوع اتصال

رزوه ای-

کلاس

3000-

عکس اورجینال

-