سه راه تبدیلی فورج ساکت کلاس 3000 TEE REDUCER FORGED A105 SCRD 3000#

مدل

Reducer tee-

برند

bothwell fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A105-

رنج جدول

1/2-4 ساکت-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

Reducer tee-

bothwell fittings - KEON SAE-

A105-

1/2-4 ساکت-

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

روز-

روز-

فشار قوی(در صنعت )-

کربن استیل-

جوش خورده-

بدون درز-

3000-

80s-

pict286632100001973021200001 pic084235210001 13-

مدل

Reducer tee-

برند

bothwell fittings - KEON SAE-

آلیاژ

A105-

رنج جدول

1/2-4 ساکت-

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

تامین و تعمیر قطعات- تعویض و تعمیر محصول- حمل-

مدت زمان تعویض و تعمیر رایگان

روز-

مدت زمان تامین قطعات و تعمیر

روز-

نوع

فشار قوی(در صنعت )-

جنس

کربن استیل-

اتصال

جوش خورده-

نوع درز

بدون درز-

کلاس فلنج

3000-

ضخامت بدنه

80s-

عکس اورجینال

pict286632100001973021200001 pic084235210001 13-